HİZMETLERİMİZ

  • Kurumsal Yönetişim
Müşterilerimize uyguladığımız detaylı analizler sonucunda şirket yönetimlerinin günümüz standartlarını aşıp geleceği yakalamalarını sağlıyoruz. Güçlü bir kurumsal yönetişim sayesinde firmalar eksik ve kuvvetli yanlarını kolayca görüp gelişimlerine hız kazandırıyorlar.
  • Stratejik Planlama
Stratejik planlama hizmetimiz dahilinde kurumların gelecek ile ilgili yol haritalarını hazırlıyoruz. En az 5 yıllık bir zaman dilimine yaydığımız stratejik bir plan sayesinde şirketler sağlıklı bir büyüme hızı yakalıyorlar. Hedefleri ve öncelikleri de kapsayan hizmetimiz, her bir kurum çalışanının bilinçlenmesi ve aynı yöne bakmasını sağlıyor.
  • Devlet, Kalkınma Ajansları ve Avrupa Birliği Destekleri
Yurt içinde Devlet ve Bölgesel Kalkınma Ajanslarının sağladıkları destekler, yurt dışında ise Avrupa Birliği gibi kurum ve programların sağladıkları teşviklerden müşterilerimizin faydalanmalarını sağlıyoruz. Bu sayede gerçekleştirilecek projelere finansman bulunmasını sağlıyor, kurum öz kaynaklarının verimli kullanılması hakkında yönlendirmeler yapıyoruz.
  • Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı
Müşterilerimizin ofislerinde yaptığımız çalışmaların yanı sıra, gerektiğinde üretim tesisleri de ziyaret edilip Ar-Ge faaliyetleri ve şirket yapılanması hakkında en uygun yönlendirme sağlanılmaktadır. Ar-Ge faaliyetleri hakkında teşviklerden yararlanılmasını sağlıyor ve Ar-Ge Merkezi Belgesi alımında danışmanlık hizmeti veriyoruz.
  • Kümelenme Çalışmaları
Rekabet öncesi iş birliğine ağırlık verilip, danışmanlığını yaptığımız firmaların kümelenme faaliyetlerinde bulunması hakkında yönlendirip, hem kendilerinin hem de bulundukları coğrafyanın gelişimi yönetilmektedir. Bu sayede Murathanoğlu Yönetim Danışmanlık, hizmetlerini sadece müşterisine değil, bütün Türkiye'ye sunmayı kendisine hedef almıştır. Kümelenme faaliyetleri sadece yurt içinde değil, yurt dışında da yapılmakta olup, firmaların global ekonomiye açılmaları sağlanmaktadır.